Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Bundeskanzlei

17 14:00 André Simonazzi salida las schurnalistas ed ils schurnalists e commentescha cun intgins pleds l’anda­ ment da la seduta dal Cussegl federal da quel di. A las dumondas dals schurnalists respunda el mintgamai en la lingua da la dumonda: «Gea, il Cussegl federal ha discutà davart l’Uniun europeica», «Gea, el ha er tema­ tisà il cas da l'anteriur schef da stadi.» El vegnia anc a discurrer pli detagliadamain davart quest tema. Suenter las dumondas dat el il pled a la cussegliera federala che communitgescha ussa las decisiuns dal Cussegl federal davart in dossier principal da ses departament. In andament reglamentà 14:45 La conferenza da medias uffiziala è finida e la cussegliera federala stat uss a disposiziun als schurna­ lists per respunder a lur dumondas individualas. L’anda­ ment è reglamentà cleramain: l’emprim vegn londervi il radio, lura la televisiun; l’emprim las respostas en la lingua materna, lura quellas en autras linguas. 15:00 La chanceliera federala ed ils dus vicechanceliers termineschan ed evalueschan la seduta ensemen cun lur collavuraturas e collavuraturs. Tut las lavurs necessa­ rias suenter la seduta pretendan gronda premura. Per exempel ston ins actualisar la banca da datas electronica per las fatschentas dal Cussegl federal u infurmar en scrit il parlament davart las decisiuns. Bestsellers en ediziuns da milliuns Avant mintga votaziun survegnan las var 5,5 milliuns persunas cun dretg da votar en Svizra ina broschura che preschenta tut ils projects da la votaziun en ma­ niera survesaivla ed enclegentaivla. Il carnet federal cotschen vegn redigì sut la batgetta da la Chanzlia federala. Avant las elecziuns dal Cussegl naziunal edescha la Chanzlia federala ina broschura per infur­ mar tut las persunas cun dretg d’eleger. In bestseller per l’instrucziun civica en las scolas è daventada quests ultims onns la broschura «La Confederaziun en furma concisa».

Pages